سبک زندگیفرهنگی

دیگر کم کم همه ما می‌دانیم که کیسه‌های پلاستیکی برای محیط زیست مضر هستند. اما خب هنوز هم ساده از کنار این موضوع می‌گذریم. 

2 بهمن
مطلب
سبک زندگیهنری

دولت مکزیک از هنرمندان خیابانی خواست که این ۲۰۰ خانه را با نقاشی به یک مجموعه هنری تبدیل کنند.

هنرمند جوانی که طرح‌های گرافیتی مفهومی‌اش طرف‌داران فراوانی دارد با همکاری دولت مکزیک تصمیم به زیبا سازی شهر پالمیتاس در استان پاچوکای مکزیک گرفت.

2 مرداد
مطلب
سبک زندگیهنری

هنر خیابانی  یک پله از بازی قدیمی‌اش بالاتر آمده است این‌بار تصاویر نه خلاقیت ذهن هنرمند است بل‌که بهترین نقاشی‌های دنیا از گالری‌ها بیرون آمده و روی دیوارهای خیابان‌های دنیا از لندن گرفته تا برزیل و استرالیا،چین و اوگاندا جا خوش کرده‌اند.

21 ارديبهشت
مطلب
سبک زندگیهنری

هنرمند خیابانی "بنکسی" که تا به حال کارهای زیادی از او را بر در و دیوار‌های شهرهای دنیا دیده‌ایم، این‌بار برای طراحی یک مستند سیاسی به غزه سفر کرده است.
در این ویدئوی کوتاه که او روز چهارشنبه در وب‌سایت رسمی‌اش منتشر کرده است می‌گوید که از طریق تونل‌های زیرزمینی به غزه وارد شده است.

9 اسفند
مطلب
سبک زندگیسرگرمیهنری

هنرمند پرتغالی آرتور بردالو یک مجموعه گرافیتی را در ریل‌های مختلف قطار در سراسر پرتغال به وجود آورده است. استفاده از رنگ‌های روشن روی زمینه خاکستری ایستگاه‌های قطار باعث شده است تا گرافیتی‌ها به سرعت به چشم مسافران قطارها بیایند.

8 بهمن
مطلب