سبک زندگی

هفته پیش سباستین و سگ ِ بزرگ ِ سفید ِ همه‌کاره‌اش،  از نمایان شدن روی صفحه تلویزیون ممنوع شدند. این کار بازخوردهای فراوانی در شبکه‌های اجتماعی داشت

24 آبان
خبر
سبک زندگیسرگرمی

تحقیقات نشان داده اگر از ماهی نگهداری می‌کنید، آدم شادتری هستید، در حالی که اگر سگ خانگی دارید، از با هم بودن با دیگران لذت بیشتری می‌برید. 
آن‌هایی که گربه نگه می‌دارند، آدم‌های احساساتی‌تر و وابسته‌تری هستند و نگهدارندگان خزندگان، افرادی مستقل‌ترند.

3 بهمن
مطلب