سبک زندگی

صورتتان جوش زده و یا با این‌که سنی ندارید چین و چروک‌های اطراف چشمتان در حال زیاد شدن هستند؟ بسیاری از این مشکلات پوستی در واقع ربطی به خود پوست ندارند بل‌که پوست شما به این شکل درباره اشتباهات تغذیه‌ای که در رژیم غذاییتان دارید به شما هشدار می‌دهد.

3 آبان
مطلب