سبک زندگیفرهنگی

یک منبع آگاه در نیروی انتظامی گفت: مشکل دختر۳۰ ساله که دیروز از طبقه ششم یکی از برج های مجتمع آتی ساز در اتوبان چمران، خود را به پائین پرتاب کرد؛ بیماری روحی - روانی بوده است.

15 مرداد
خبر