سبک زندگی

بدن انسان برخی ازمواد مورد نیازش را ذخیره می‌کند و در زمان نیاز از آن‌ها به عنوان منبع انرژی استفاده می‌کند. اما بعضی دیگر از این مواد غذایی که قابل ذخیره شدن در بدن نیستند بایستی به صورت روزانه مصرف شوند و این دریافت برای داشتن بدنی سالم از اهمیت فراوانی برخوردار است.

27 تير
مطلب