سبک زندگی

کم‌خونی به بیماری گفته می‌شود که در آن گلبول قرمز خون سالم و کافی برای رساندن اکسیژه به سایر بافت‌های بدنتان ندارید.

3 تير
مطلب