چطور کتاب‌خوان شویم و کتاب‌خوان بمانیم
سبک زندگیفرهنگی

اگر بسیار پر مشغله‌اید و فکر می‌کنید وقت فراغتی برای خواندن کتاب ندارید باید فکری به حال این مشکل بکنید چرا که مطالعه مغز شما را فعال می‌کند باورهایتان را تقویت می‌کند و یا آن‌ها را قلقلک می‌دهد تا به آن‌ها شک کنید، دیدتان را به همه مسايل عوض می‌کند و اعصاب شما را آرام می‌کند. 

8 دى
مطلب