سبک زندگی

برنامه دارید که بالاخره وزن خودتون رو کم کنین؟ کم‌خوردن غذا و ورزش کردن چاره ی کار نیست؟ عشق را تجربه کنید. 

مجله «روابط‌شخصی» نوشته است تاثیری که از عشق دیگران تجربه می‌کنید از هر چیزی بیشتر روی وزن شما تاثیر می‌‌گذارد.

17 دى
خبر