سبک زندگیهنری

نامه شجریان دروغ است

امروز متنی انتخاباتی منسوب به محمدرضا شجریان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن از یکی از کاندیداها، حمایت کرده است. این نامه با تکذیب خانواده او مواجه شده است.

18 ارديبهشت
خبر