سبک زندگی

بیشتر کمردردها به خاطر گرفتگی عضلات یا رگ‌به‌رگ شدن رباط‌ها است و می‌تواند طی شش هفته زیر نظر پزشک بهبود یابد. بعضی اوقات نیز، کمردرد به خاطر نشستن یا ایستادن طولانی در یک حالت بروز می‌کند و یک کشش خوب می‌تواند درد را کمتر کند.

1 دى
مطلب
سبک زندگی

زندگی مدرن هر روز به شکل جدیدی سلامتی را از انسان‌ها دورتر می کند.

هر روز انواع بیماری‌های جدیدی که در پی تغذیه نامناسب و سبک‌ زندگی اشتباه ما به وجود می‌آیند در میان جوامع بشری شایع می‌شوند.

11 دى
مطلب