سبک زندگی

اول از همه باید بدانید که نوع خرو پف شما کدام است.  اگر با دهان بسته خر و پف می‌کنید نشانه آن است که زبانتان عامل آن است و راه تنفس شما را کمی بسته است. خروپف با دهان بسته می‌تواند به دلیل مشکلات سینوسی یا وضعیت خواب باشد.

5 شهريور
مطلب