سبک زندگی

وقتی صحبت از غذاهایی می‌کنیم که فشار خون را بالا می‌برند، بیشترین توجه به سمت غذاهای پُرنمک معطوف می‌شود. زیرا فشاری که جریان خون بر دیواره‌ی رگها وارد می‌کند، به دلیل حجم آب بیشتری که سدیم جذب می‌کند افزایش می‌یابد. مقداری سدیم برای فشار خون و کنترل حجم خون لازم است اما نه بیشتر.

23 بهمن
مطلب
سبک زندگی

اگر شما در میان کسانی هستید که فشار خونتان به طور معمول بالای ۱۴۰/۹۰ است شما از یک فشار بزرگ در بدنتان که از آن به عنوان فشار خون بالا نام برده می‌شود رنج می‌برید.

 

8 آذر
مطلب