سبک زندگی

عادات ماهیانه سخت و دردناک از همه نظر حال خانم‌ها را خراب می‌کنند. محدود کردن فعالیت‌های روزانه، احساس ضعف و ناتوانی شدید در بدن، خون‌ریزی‌های زیاد که می‌توانند ذخیره آهن را از بدن شما خارج کنند از جمله اتفاقاتی است که در این دوره برای زنان می‌افتند.

7 آذر
مطلب