سبک زندگی

کم‌خونی به بیماری گفته می‌شود که در آن گلبول قرمز خون سالم و کافی برای رساندن اکسیژه به سایر بافت‌های بدنتان ندارید.

3 تير
مطلب
سبک زندگی

عادات ماهیانه سخت و دردناک از همه نظر حال خانم‌ها را خراب می‌کنند. محدود کردن فعالیت‌های روزانه، احساس ضعف و ناتوانی شدید در بدن، خون‌ریزی‌های زیاد که می‌توانند ذخیره آهن را از بدن شما خارج کنند از جمله اتفاقاتی است که در این دوره برای زنان می‌افتند.

7 آذر
مطلب