سبک زندگی

عکاس آفریقایی الاصل « جان تاکواری» ممکن است وقت زیادی را در اتاق خواب خودش صرف نکرده باشد. چرا که او دور تا دور دنیا را چرخیده است تا از اتاق خواب‌های مردم دنیا عکاسی کند. 

22 مهر
مطلب