اختصاصی بادبادک: معرفی کتاب » قدرت پنهان زیبایی

دوشنبه, خرداد 18, 1394 - 03:05 توسط تحریریه بادبادک

نویسنده: جان آرمسترانگ
مترجم: سهیل سمی
ناشر: ققنوس

چرا خوشبختي در نگاه تماشاگر نهفته است؟
استاندال مي‌گويد زيبايي نويد خوشبختي است. اما مفهوم زيبايي مبهم است.تعريف زيبايي يا شرح دليل اهميت آن برای ما كار دشواری است. راز زيبايی چيست؟ قدرت زيبايی چيست؟ اين سؤال‌های كلی يك پاسخ متعارف دارند: زيبايی در چشم تماشاگر معنا می‌يابد. اين تعريف سنتي ممكن است خاستگاه سؤال‌هاي ديگري باشد. وقتي چيزي به چشم كسي زيبا مي‌آيد چه اتفاقي رخ مي‌دهد؟ يا چه چيز موجب مي‌شود كسي در شيئي كه بر ديگران هيچ تأثيری نمي‌گذارد زيبايی بيابد. اما اين عبارت جايی بر تفكر فلسفی باقي نمي‌گذارد و به جاي آغاز كردن بحث به آن پايان مي‌دهد.
جان آرمسترانگ در كتاب قدرت پنهان زيبايي به پرسش‌هايي پاسخ مي‌دهد كه اهميت و زيبايي را در زندگي ما عيان مي‌كند و ما را به دقت در جهان پيرامون و بازنگری در آن چيز‌هایی كه از كنارشان می‌گذريم فرا می‌خواند.

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه خود را بیان کنید