آیا می‌دانید شرایط ۱۲ گانه ضمن عقد چه چیزهایی هستند؟

چهارشنبه, دى 15, 1395 - 22:38 توسط تحریریه بادبادک

عروس و داماد‌های ایرانی آن‌چنان با شوق و ذوق پای نوشته‌های سند ازدواجشان را امضا می‌کنند که شما گمان می‌برید همه نوشته‌ها را از حفظ می‌دانند و با آگاهی کامل امضا می‌کنند. اما چند نفر از شما که ازدواج کرده‌اید از شروط ۱۲ گانه ضمن عقد سند ازدواجتان آگاهی دارید؟

در ایران از سال ۱۳۶۰ در سند ازدواج شروطی با عنوان « شروط ضمن عقد» پیش بینی شده است و قبل از اجرای صیغه عقد این شروط برای زوجین خوانده می‌شود تا هر شرطی را که مورد قبول آن‌هاست امضا کنند.

شروط ضمن عقد نکاح شامل ۱۲ شرط است که به آن شروط دوازده‌گانه عقد نکاح می‌گویند.

براساس اولین شرط، زن می‌تواند در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه و انجام سایر حقوق واجبش به مدت ۶ ماه از دادگاه تقاضای طلاق کند.

دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می‌دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.

سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ نکاح وجود ندارد.
پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

محکومیت شوهر به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به ۵سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

 ششمین ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن می‌دهد.

هفتمین شرط، ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری است که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.

در هشتمین شرط، چنانچه زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه۶ ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.

طبق شرط نهم، از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد.

دهمین شرط، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

در شرط یازدهم چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.

آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می‌کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه خود را بیان کنید